Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

Nieuwigheden

22/03/2024

Acceval: nieuwe informatie

Arbeidsongeval :

Onze Acceval-oplossing is verbeterd met nieuwe informatie om beter te voldoen aan uw behoeften op het gebied van ongevallenbeheer. Nu worden alle informatie met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en hun status duidelijk aangegeven, evenals de garantiekaart voor het ongeval.

Er zijn dus vier nieuwe kolommen aan het eind van het bestand:

• Aantal TWO-dagen in beraad
• Aantal geweigerde TWO-dagen
• Code beroepscategorie
• Beroepscategorie

14/12/2023

Ontdekt u hoe onze dochteronderneming Ethias Services nv u kan helpen bij:

• De uitvoering van uw energieaudit en uw energieprestatiecertificaat van de gebouwen (EPC).
• De bescherming van personen en gebouwen.
• De beheersing van uw voertuig (auto, motor, fiets, bus, vrachtwagen) onder alle omstandigheden.

U kunt ook deelnemen aan twee nieuwe wedstrijden.

Deelnemen is eenvoudig!

Klik vóór 11 januari op "Ik doe mee" onder de prijs/prijzen die u wil winnen en beantwoord een vraag en de schiftingsvraag.

Hier Klikken

04/12/2023

OPGELET: vanaf 31/01/2024 zal het Extranet enkel toegankelijk zijn via Ethias Connect!

Meld u nu aan op Ethias Connect met uw nieuwe inloggegevens!

Nog geen login? Vraag nu uw toegang aan.

28/11/2023

Ontdek alle functionaliteiten van Ethias Connect in onze video!

Ethias Connect is voortaan de enige toegangspoort tot onze digitale diensten, Extranet inbegrepen.

Ga naar www.ethias.be/connectontdekken om onze video te bekijken die alle functionaliteiten van Ethias Connect voorstelt.

 

15/11/2023

Train uw werknemers inzake welzijnsbeleid op het werk!

U bent bij Ethias verzekerd tegen arbeidsongevallen?

In het begin van 2024 zal Ethias voor haar klanten een basisopleiding preventieadviseur (Niveau III) organiseren die zich in de eerste plaats richt naar kandidaat preventieadviseurs en leidinggevenden die meer kennis wensen te verwerven over preventie op de werkvloer.

09/11/2023

Nieuwe e-nieuwsbrief Preventie

In onze laatste nieuwsbrief hebben wij het over ongevallen op weg naar het werk, die sinds het einde van de COVID-crisis gestaag zijn toegenomen. We bieden verschillende tools aan om werknemers te informeren en bewust te maken van dit specifieke risico, dat zelden aan bod komt in het globale en/of jaarplan. Het brandrisico van lithium-ion batterijen is het tweede onderwerp dat we behandelen. Wij vertellen u alles over de belangrijkste oorzaken van thermal runaway en de implementatie van een preventiebeleid hieromtrent. De e-nieuwsbrief lezen.

06/11/2023

GDPR

ETHIAS nv verbindt zich ertoe de GDPR-regelgeving voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar verzekerden toe te passen.
We vragen de toestemming van het slachtoffer van een arbeidsongeval  opdat we zijn/haar dossier en de verhaalmogelijkheden tegen de verantwoordelijke derde kunnen beheren in overeenstemming met de toepasselijke GDPR-regelgeving.
Het formulier is voortaan te vinden op uw Extranet.
Wij verzoeken u om de toestemming van het slachtoffer te verkrijgen en deze vervolgens als bijlage bij de ongevalsaangifte te sturen via Extranet.

25/10/2023

Helpdesk - 011/28.25.00

05/10/2023

Ethias services

24/08/2023

Nieuwe opleidingen van Ethias Services!

Ethias Services stelt uw organisatie een uitgebreid gamma oplossingen voor die verder gaan dan verzekeringen (#beyondinsurance).
Het gaat om een opleidingsprogramma dat u in staat stelt de risico's waarmee uw organisatie geconfronteerd wordt zo goed mogelijk te beheren.
Ontdek de nieuwe opleidingen van Ethias Services en schrijf u snel in op https://solutions.ethias.be/nl/opleidingsagenda/.

20/06/2023

Richt u op de beveiliging van uw werknemers, uw apparatuur en uw gegevens.

In de nieuwsbrief van onze dochteronderneming Ethias Services nv besteden we aandacht aan het welzijn en de veiligheid van uw werknemers, de beveiliging van uw bedrijfsmiddelen en de cyberbewustwording. U kunt ook deelnemen aan onze drie nieuwe wedstrijden.

Hier Klikken

16/05/2023

Nieuwe e-nieuwsbrief Preventie

Ter gelegenheid van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft Ethias haar eerste e-nieuwsbrief Preventie gelanceerd. We bespreken hierin de arbeidsongevallen met tweewielers, de Belgische statistieken en de cijfers in verband met onze verschillende schadedossiers. De e-nieuwsbrief lezen.

13/04/2023

Energietransitie en energiebesparing

Ethias nodigt u, via haar dochteronderneming Ethias Services, uit om deel te nemen aan een nieuwe gratis themaochtend over energietransitie en energiebesparing, onderwerpen die meer dan ooit actueel zijn.

Datum: 15 mei van 9.00 tot 12.00 u

Plaats: Provinciaal Recreatiedomein DE NEKKER,  Mechelen

Meer weten : Hier klikken

30/03/2023

Arbeidsongeval - privé sector

De aangifte veranderd !
Punt 25: Homeworking is toegevoegd.
Punt 44: aangepast werk is toegevoegd.

28/03/2023

Ethias Services: ontdek de opleidingen, verminder uw brandrisico's en neem deel aan een wedstrijd!

In de eerste newsletter van 2023 van onze dochteronderneming Ethias Services leggen we de nadruk op onze nieuwe opleidingscatalogus. Dankzij de opleidingen zult u een beter zicht krijgen op heel wat risico's die verband houden met uw activiteit: brand, asbest, elektrische voertuigen, cyber, agressie, rijgedrag, enz.

Onze trainers kunnen u helpen uw interne noodplannen op te stellen en uit te testen of uw personeel bewust te maken van de cyberrisico’s.

Maar voordat u deze newsletter gaat lezen, nodigen we u uit om deel te nemen aan drie wedstrijden.

Hier klikken

20/02/2023

Opleidingen Ethias Services in maart: schrijf nu in!

14/03/2023 (Antwerpen): Brandpreventie en -beveiliging voor preventieadviseur niveau 3
28/03/2023 (Antwerpen): Basisnormen brandveiligheid voor nieuwe gebouwen

Bekijk de opleidingscatalogus / online inschrijving : Hier klikken

19/01/2023

Klantenzone - Gezondheidszorg

Met de Klantenzone "Gezondheidszorg" op ethias.be kunnen uw werknemers hun schadedossiers "Gezondheidszorg" online opvolgen en beheren.
Nieuw! De Klantenzone is ook toegankelijk via de nieuwe Ethias-app voor smartphone! Ontdek de voordelen van de Klantenzone "Gezondheidszorg" in deze video:

https://youtu.be/mzixXxlnTSg

03/01/2023

Opleidingen 2023

Het gaat om een opleidingsprogramma dat u in staat stelt de risico's waarmee uw organisatie geconfronteerd wordt zo goed mogelijk te beheren.

Bekijk de opleidingscatalogus / online inschrijving : Hier klikken

03/11/2022

Ethias Members' Academy

Dit jaar heeft Ethias Members' Academy een opleidingsprogramma gegeven in de vorm van webinars. U kunt al deze webinars gratis (her)bekijken op www.ethias.be/webinars-EMA

Wilt u meer weten over Ethias Members’s Academy ? Bezoek dan onze pagina www.ethias.be/membersacademy-nl

18/10/2022

Hoe voldoen aan uw wettelijke verplichtingen inzake ventilatie en verluchting van lokalen?

Organisaties zoals de uwe moeten aan steeds meer wettelijke verplichtingen voldoen.
Ethias nodigt u, via haar dochteronderneming Ethias Services, uit om deel te nemen aan een nieuwe gratis themaochtend over de verluchting en de ventilatie van lokalen.

Ik schrij mij in : Hier klikken

03/10/2022

Klimaatneutraal tegen 2050? Yes you can!

Met Ethias Services zullen we u begeleiden bij de uitrol van activiteiten om conform te zijn aan de klimaatregels. Van het identificeren van de behoeften tot de implementatie van concrete acties, met experten die elke stap aan uw zijde staan. Hoe helpen we u om de energietransitie in te zetten? Laat het ons nu via onderstaande enquête weten!

https://s.enquete.ethias.be/surveys/?e=285724&s=0&c=0&v=false&h=E5601686A25267A&d=e&l=nl

 

16/09/2022

Ethias Services – Diensten als aanvulling op verzekeringen

Hoe kunt u uw energieautonomie vergroten door te besparen?
Hoe snel uw personeel evacueren in een noodsituatie?
Voldoen uw lokalen aan de wettelijke ventilatienormen?

Meer informatie: Hier klikken

29/08/2022

Ethias Services - Themadag

Ethias nodigt u graag uit op de eerste Themadag van Ethias Services die plaatsvindt op dinsdag 20 september 2022 in het Provinciaal Recreatiedomein DE NEKKER te Mechelen.

Deze Themadag en de lunch worden u gratis aangeboden.

Thema :
       • Welzijn van uw medewerkers monitoren en opvolgacties uitwerken
       • Innovatief beheer van uw patrimonium – Meting van oppervlaktes en ruimtes, plannen in 2D en 3D, evacuatieplannen,   veiligheidsplannen.
       • Digitaal beheer van uw buiteninfrastructuur – Speeltuinen, fietsenstallingen, zitbanken,… : inventarisatie, interventies plannen en meldingen mogelijk maken

Meer Informatie: Hier Klikken
03/08/2022

Helpedsk

22/06/2022

Ethias Services biedt klanten ondersteuning bij de beveiliging van hun IT-infrastructuur.

Ethias Services lanceert Ethias Cyber Security, een begeleiding op maat om de digitale omgeving van de klant beter te beveiligen en zo de risico's te beperken in deze context van toenemende cybercriminaliteit.

 

22/06/2022

BELANGRIJK PUNT !!

Als u personeel heeft met statuut « artikel 60 » of « stagiaires in opleiding », wees aandachtig op die nota.

Gelieve de juiste keuze te maken tijdens het invullen van uw aangiftes van arbeidsongevallen en de correcte professionele categorie van de slachtoffer te gebruiken :

Voor de “artikel-60” agenten > CONTRACTUEEL
Voor de stagiaires in opleiding zonder artikel-60 contract > STAGIAIRE

01/06/2022

Helpdesk - 011/28.25.00

24/05/2022

Ethias Services

De wereld wordt steeds complexer en gespecialiseerder voor organisaties en er ontstaan nieuwe risico’s. Organisaties zoals de uwe zoeken dan ook naar antwoorden op de volgende twee vragen: Hoe deze risico's vermijden (preventie) en hoe ze beheren (riskmanagement)?

Daarom wil Ethias u oplossingen bieden via Ethias Services.

Meer informatie: Hier klikken

25/04/2022

Helpdesk

13/04/2022

Bent u op zoek naar diensten om uw personeel, uw eigendommen of uw bedrijf te beschermen?

Raadpleeg op een snelle en gemakkelijke manier onze catalogus.
Klik op de knop "Business Solutions+" aan de linkerkant van de startpagina van het Extranet.

01/04/2022

Oxygis – beveilig uw speeltuinen, bescherm de kinderen !

Het is weer lente en de buitenactiviteiten zijn in volle gang. Onze kinderen zijn terug te vinden op de openbare speelplaatsen en speeltuinen. Als exploitant van een speelplaats bent u wettelijk verantwoordelijk voor het periodiek onderhoud en de reparatie van de speeltuigen die ter beschikking van het publiek worden gesteld.(*)

21/02/2022

UW WETTELIJKE VERPLICHTING : “De werkgever voert een risicoanalyse uit betreffende het brandrisico.”

Deze verplichting vloeit voort uit de Codex over het welzijn op het werk(*). Als werkgever moet u inderdaad periodiek de mogelijke brandrisico’s in kaart brengen en de omvang van de te verwachten gevolgen daarvan bepalen. U moet ook de materiële en organisatorische preventiemaatregelen nemen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken.
(*)Codex voor het welzijn op het werk , Boek III, titel 3, Brandpreventie op de arbeidsplaatsen. 

18/02/2022

Storm Eunice is op komst, er worden winden tot 150km/uur verwacht.

Enkele tips:

 Zet de auto(s) en andere motorvoertuigen in de garage indien mogelijk. Parkeer zeker niet onder een boom.

 Sluit ramen en deuren van gemeenschappelijke gebouwen, scholen, sportinfrastructuren...

• Controleer regelmatig de toestand van daken en schoorstenen. Controleer of de dakgoten niet verstopt zitten en of ze goed vastzitten. Klim nooit op het dak tijdens een onweer of storm!

 Haal alles binnen wat kan wegwaaien (beveilig het materiaal dat op bouwplaatsen wordt gebruikt).

 Als het niet hoeft, beperk uw verplaatsingen.

 Verwijder dode takken van de bomen.

 Vermijd elke toegang tot parken en bossen.

Toch schade?

Doe aangifte via Ethias Connect/Extranet https://lnkd.in/ezRS3t_f
OF contacteer uw inspecteur https://lnkd.in/ekg2Wg9S.

02/02/2022

Employee Assistance Program

Hebben uw werknemers onlangs een traumatische ervaring opgelopen op het werk of in hun privéleven? Dat zal een impact hebben op hun veerkracht, motivatie en efficiëntie. Vandaar dat het voor u als werkgever zeer belangrijk is om daarin snel actie te ondernemen en uw werknemers ten volle te begeleiden tijdens deze moeilijke periode.
Wist u dat Ethias Services u en uw medewerkers kan helpen, dankzij het Employee Assistance Program dat 24/7 bereikbaar is?

Geïnteresseerd in onze oplossingen? Contacteer ons op 011/28.21.00 of bezoek onze specifieke webpagina om meer te weten te komen:

https://solutions.ethias.be/nl/oplossingen-voor-ondernemingen/

#EAP #EthiasServices #MentalHealth #HR

07/01/2022

Helpdesk Extranet - 011/28.25.00

04/01/2022

Arbeidsongeval - Publieke sector

Het is zeer belangrijk Ethias zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen zodra er een gerechtelijke procedure voor de arbeidsrechtbank is opgestart tegen u.

13/12/2021

Ontdek de oplossingen van Ethias Services

De uitdagingen en wettelijke verplichtingen waaraan uw organisatie moet voldoen zijn talrijk. Maar dankzij de innovatieve en efficiënte oplossingen die Ethias Services heeft uitgewerkt, kunnen wij u helpen om daaraan te voldoen. Als klant van Ethias geniet u bovendien van een voorkeurtarief op alle diensten in onze catalogus.

18/11/2021

Arbeidsongeval - Publieke sector

Om wettelijke redenen wijzigt punt 28 van de aangifte.
Wij verzoeken u hierop te letten bij uw volgende aangiften, in het bijzonder voor uw aangiften die nog in afwachting zijn.
Huidige situatie:
28. Beroepscategorie: vast benoemd; contractueel; stagiair; APE-statuut; vrijwilliger: art. 60; andere (welke?).
Nieuwe situatie:
28. Beroepscategorie: vast benoemd; contractueel; stagiair; opleiding tot betaald arbeid ; andere (welke?).

17/11/2021

De bestuurdersverzekering heeft van Test Aankoop het label “Beste van de Test” gekregen

De bestuurdersverzekering is een facultatieve dekking. Ze kan afgesloten worden als aanvulling op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen die de schade van de bestuurder nooit dekt.
Bij Ethias dekt de bestuurdersverzekering de letsels en het overlijden van de bestuurder bij een ongeval in fout of bij een ongeval zonder derden tot € 1.500.000 per schadegeval (voor vierwielige voertuigen).
De bestuurdersverzekering van Ethias heeft het label “Beste van de Test” gekregen na een kwaliteitsonderzoek door Test Aankoop in 2020! (Budget & Recht – November-December 2020). In de studie werden de producten van 19 maatschappijen vergeleken.

https://www.ethias.be/pro/nl/blog/bestuurdersverzekering--test-aankoop-label-beste-van-de-Test.html

03/11/2021

Ethias Extranet Arbeidsongeval :

Ontdek in deze video hoe de arbeidsongevallen van uw personeelsleden online aan te geven, deze schadegevallen op elk moment te raadplegen en toegang te krijgen tot een reeks nuttige preventietools.
Lien You Tube  https://youtu.be/-LH_9PyQPgM 

31/05/2021

Arbeidsongeval: Aangepast werk

Privésector: Het formulier voor de aangifte van een arbeidsongeval en het medisch attest van eerste vaststelling veranderen!
Het begrip 'aangepast werk’ wordt in het aangifteformulier opgenomen.
Wij verzoeken u hierop te letten bij uw volgende aangiftes.

31/03/2021

Herinnering !

Nieuw adres voor het opsturen van uw brieven naar Ethias (Dienst Arbeidsongeval): 
Postbus 10036
1070   Bruxelles/Brussel

De maatschappelijke zetel van Ethias blijft rue des Croisiers 24 4000 Luik

13/01/2021

Nieuw voor de codes omstandigheden.

De statistieken van FEDRIS bewijzen het; ongevallen op weg van en naar het werk nemen jaar na jaar toe. Zo is het absolute aantal weg-werk ongevallen met 8,4% gestegen in 2019 ten opzichte van 2018.
Net als voorgaande jaren hebben weg-werk ongevallen ernstiger gevolgen. Het percentage ongevallen met blijvende ongeschiktheid bedraagt 11,9% (11,3% in 2018) voor weg-werk ongevallen.(1)

06/07/2020

Een nieuwe online dienst voor uw medewerkers!

 

Slachtoffers van een arbeidsongeval kunnen voortaan hun schadedossier online opvolgen en beheren. Deze nieuwe dienst is gratis en beveiligd.

15/06/2020

Arbeidsongeval - Hervatting van systematische controles

Deze controles kunnen alleen op afspraak plaatsvinden om te vermijden dat er zich te veel mensen tegelijkertijd in de wachtkamers bevinden.

De huidige COVID-maatregelen (verplicht dragen van een masker, handen wassen, social distancing) moeten uiteraard worden nageleefd in het kader van spontane contrôle.

Slachtoffers moeten eerst contact opnemen met het kabinet om een afspraak te maken.

De prioriteit voor Ethias blijft het verlenen van een dienst aan onze partners met inachtneming van alle veiligheidsinstructies die ons zijn opgelegd ten gevolge van de pandemie.

30/04/2020

DECAVI 2020

Voor de 2de keer op rij heeft Ethias de Trofee Decavi van de beste verzekering “Arbeidsongevallen” gewonnen, en dit dankzij haar talrijke diensten aan de slachtoffers zoals AssurPharma, AssurKiné, een professioneel re-integratieplan…

En dat is niet nog alles: Ethias heeft ook de Trofee Decavi “Digitaal” gewonnen.

26/03/2020

FAQ Covid-19

25/03/2020

Covid-19: advies en preventie

18/03/2020

Covid-19

In de huidige context verzoekt Ethias u voorrang te geven aan telefonische of e-mailcontacten met uw inspecteur/account manager of met onze medewerkers om samen de verspreiding van het covid-19-virus tegen te gaan.

18/03/2020

Telewerk en arbeidsongevallen

Het doel van deze nota is een samenvatting te geven van de voorwaarden opdat een werknemer die tijdens telewerken het slachtoffer wordt van een ongeval, kan genieten van de vergoeding waarin de wetgeving op de arbeidsongevallen voorziet.

17/03/2020

Covid -19 - GSM Nummer

Als u een aangifte doet van arbeids(weg)ongeval, geef dan indien mogelijk ook  het GSM-nummer (of telefoonnummer)  van het slachtoffer in.   Op de aangifte is dat in wet ’67 (publieke sector) de zone 34 en in wet ‘71 (privé-sector) de zone 11.  Dit vergemakkelijkt, indien dat nodig zou blijken, contactname met het slachtoffer.

13/03/2020

Covid-19 – Beroepsziekte

Kan het coronavirus oplopen als arbeidsongeval beschouwd worden?

11/03/2020

Arbeidsongeval – Versturen van documenten naar dossierbeheerders

Wij herinneren u eraan dat u ons een document dat u al via het tabblad ‘communicatie’ in een schadedossier stuurde, niet nog eens via mail of post hoeft te sturen. (Behalve bij terugbetalingsaanvragen van medische kosten waarvan u ons altijd het origineel per post moet sturen).

10/01/2020

Bespaar u bepaalde administratieve taken!

In Arbeidsongevallen zijn er verschillende formulieren beschikbaar op Extranet langs dewelke u ons snel en eenvoudig info over kunt maken. De verleningen van ongeschiktheidsperiodes of de datum van werkhervatting kan via het luik Arbeidsongeschiktheidsperioden doorgegeven worden. U hoeft de fysieke doktersbriefjes dan niet aan ons over te maken, deze kunt u zelf bijhouden in uw dossier. Tijdwinst!

08/01/2020

De "kleine statuten" - Wijziging van de wet op de arbeidsongevallen

Sinds 1 januari 2020 zijn personen, die tewerkgesteld zijn in het kader van de “kleine statuten”, gedekt in het geval van een arbeidsongeval. Zo zijn zij beter beschermd bij ongevallen op het werk of op de arbeidsweg.

13/12/2019

Aangifte arbeidsongeval

Vanaf 1 januari 2020 is de vermelding van het rekeningnummer van het slachtoffer een verplichte zone in Extranet. Dit laat ons toe de slachtoffers sneller te vergoeden. 
Gelieve hiermee rekening te houden bij het invoeren van een aangifte.

28/11/2019

BELeessi - Fedris

U heeft misschien een schrijven ontvangen van Fedris met betrekking tot « BelEESSi en de behandeling van de vorderingen tot vergoeding van beroepsrisico in het kader van de Europese Wetgeving.».

 

20/09/2019

Sportongevallen

Mogen wij vragen  zo veel als mogelijk bij de aangifte van het ongeval ook het rekeningnummer van het slachtoffer te vermelden. Dit zorgt voor een vlottere en snellere afhandeling en terugbetaling

19/09/2019

Schoolongevallen

Wij verzoeken u bij aanvang van het schooljaar de ouders van de leerlingen te vragen ook hun rekeningnummer aan de school mee te delen.  Wanneer hun kind eventueel het slachtoffer wordt van een schoolongeval, zal de uitbetaling vlotter en sneller kunnen gebeuren, als dit rekeningnummer reeds gekend is bij de indiening van de aangifte.

03/06/2019

Arbeidsongeval – openbare sector - Ethias houdt een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van een contractuele medewerker in beraad : wat moet u doen ?

Uw werknemer zal dan vergoed worden door het ziekenfonds volgens het regime van de ziekteverzekering. U dient dus geen vergoedingen meer uit te keren eens de periode van het gewaarborgd loon verstreken is.

06/05/2019

Briefwisseling Extranet

In de loop vd komende dagen zal de hyperlink  die u ontvangt via mail wanneer er nieuwe briefwisseling is op Extranet is, u naar volgende pagina leiden :

02/05/2019

Decavi 2019 - De beste verzekering “arbeidsongevallen”

Deze prijs voor beste arbeidsongevallenverzekering getuigt van de expertise en de kwaliteitsvolle service die Ethias ten dienste van de Collectiviteiten stelt.

Naast de traditionele diensten in het kader van deze verzekering (verplicht voor alle werkgevers in de particuliere sector en facultatief voor openbare instellingen) biedt Ethias sinds 2018 haar verzekerden, die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, een programma voor ondersteuning en professionele re-integratie dat uniek is in België. Dit programma loopt in samenwerking met vzw Emino (Vlaanderen) en Prorienta (Wallonië) en stelt het slachtoffer, zijn dagelijkse leven en zijn toekomst centraal in de aanpak.

20/03/2019

Tips voor een vlot beheer van schoolongevallen

Gelieve nota te nemen van volgende tips

27/11/2018

Extranet – Ondernemingen en collectiviteiten vinden Extranet eenvoudig en gebruiksvriendelijk

Extranet is de beveiligde online tool die ter beschikking staat van de ondernemingen en collectiviteiten om hun schadegevallen en contracten snel en kwalitatief te beheren, dankzij een waaier aan mogelijkheden.

22/11/2018

Openbare sector: Publiato – genezing

In alle dossiers waarin het slachtoffer genezen werd bevonden,  ongeacht de duur van de tijdelijke  werkongeschiktheid, is het essentieel dat u als werkgever deze genezing bevestigt en betekent aan het slachtoffer.

13/11/2018

Helpdesk Extranet - 011/28.25.00

18/09/2018

Arbeidsongevallenstatistieken – « Profiel van uw ongevallen » - Nieuwigheden

Sinds enkele jaren heeft u via onze Ethias Extranet de rubriek „Profiel van uw ongevallen „ die u de mogelijkheid biedt om 10 typeverslagen op te vragen met interessante informatie inzake het beheer van arbeidsongevallen en preventie.
Wij nodigen u uit de vernieuwde versie te consulteren daar deze aangevuld werd met nieuwe gegevens, tabellen en grafieken. 

18/06/2018

Assurpharma: 97% van de apotheken gebruiken dit tool

AssurPharma is de naam van het samenwerkingsproject tussen de Belgische apothekers en verzekeraars. Dankzij die samenwerking kan je, wanneer je jouw geneesmiddelen terugbetaald krijgt door een hospitalisatieverzekering, een verzekering voor ambulante zorgen of een arbeidsongevallenverzekering, jouw BVAC-attesten automatisch en digitaal laten verzenden naar de verzekeraar vanuit de apotheek. Minder papierstroom dus, om je meer comfort te kunnen bieden.

Assurpharma.be

11/06/2018

Bewijslast arbeidstraject

Onder de weg van of naar het werk wordt verstaan het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd. Het slachtoffer dient naast het letsel, een plotselinge gebeurtenis op het normale traject van of naar het werk te bewijzen.

18/05/2018

GDPR (General Data Protection Regulation)

Ons beleid ten aanzien van de persoonlijke levenssfeer en privacy evolueert. Wij willen u helpen om meer inzicht te krijgen in de informatie die we van u verzamelen en hoe u die kunt controleren.
Er worden geen wijzigingen aangebracht in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens behandelen. U krijgt altijd het hoogste niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid. Wij willen transparant zijn over onze werkwijze en u informeren over uw rechten. We maken gebruik van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (GDPR) op 25 mei 2018 om verbeteringen door te voeren ten voordelen van onze polishouders.

02/05/2018

autofleet@ethias.be

Uit zorg voor de efficiëntie en de snelheid van verwerking dienen alle schadegevallen, die betrekking hebben op de polis motorrijtuigenverzekering, bij voorkeur per e-mail te worden aangegeven op het adres: fleet@ethias.be

20/04/2018

Train uw werknemers inzake welzijnsbeleid op het werk!

 U bent bij Ethias verzekerd tegen arbeidsongevallen ?

18/04/2018

Belgische primeur: Ethias biedt slachtoffers van arbeidsongeval een professioneel re-integratieplan aan

Voor de meeste slachtoffers van een arbeidsongeval is de hervatting van het werk een natuurlijke en automatische stap. Voor anderen vereist die werkhervatting echter een aanpassing van hun job of zelfs een volledige beroepsheroriëntering.

18/01/2018

Uw verzekeringspolis "arbeidsongevallen - wet van 3 juli 1967"

Op datum van 27 december 2017 heeft de algemene vergadering van Ethias Gemeen Recht enerzijds het maatschappelijk doel van de vereniging omgevormd en anderzijds de overdracht van de verzekeringsactiviteiten naar Ethias nv gevalideerd.

06/12/2017

Arbeidsongevallen: waarom de voorkeur geven aan communicatie via EXTRANET?

 Waarom de voorkeur geven aan communicatie via EXTRANET?

03/10/2017

De lonen in de publieke sector

 Codering van de lonen in arbeidsongevallen in de publieke sector.

19/09/2017

AssurKINE: Nieuw derdebetalersysteem voor kinesitherapieverzorging bij arbeidsongeval

Vanaf nu biedt Ethias de slachtoffers van een arbeidsongeval een bijkomende dienstverlening aan: AssurKINE. Via die dienst betaalt Ethias de kinesitherapeut rechtstreeks terug.  Men hoeft dus niet langer het getuigschrift voor verstrekte hulp per post te versturen om zo de terugbetaling van de zorgverlening te verkrijgen.

18/07/2017

Aanvraag voor medische controle in het kader van een arbeidsongeval

 

22/06/2017

Assurpharma - rekeningnummer

In het kader van de digitalisering en om te zorgen voor een zo vlot mogelijke afhandeling van arbeidsongevallen, biedt Ethias sinds 6 maart een gratis systeem aan waardoor apothekerskosten automatisch terugbetaald kunnen worden aan het slachtoffer.

Hiervoor willen we u vragen om, op de aangiftes arbeidsongevallen, steeds het rekeningnummer van het slachtoffer te vermelden.
 
Meer uitleg over hoe Assurpharma werkt, kan u terugvinden via de link

https://www.ethias.be/pro/nl/blog/assurpharma.html

20/06/2017

Arbeidsongevallen - Assurpharma

In het kader van de digitalisering en om te zorgen voor een zo vlot mogelijke afhandeling van arbeidsongevallen, biedt Ethias sinds 6 maart een gratis systeem aan waardoor apothekerskosten automatisch terugbetaald kunnen worden aan het slachtoffer.


Hiervoor willen we u vragen om, op de aangiftes arbeidsongevallen, steeds het rekeningnummer van het slachtoffer te vermelden. 


Meer uitleg over hoe Assurpharma werkt, kan u terugvinden via de link

https://www.ethias.be/pro/nl/blog/assurpharma.html

17/05/2017

Berichtenlijst Groep : Wist u dat...

Wist u dat, sinds 2014, 90% van de briefwisseling voor de werkgevers in het kader van een arbeidsongeval niet meer via gewone post verzonden wordt maar via Extranet?


Deze correspondentie vindt u terug in de Berichtenlijst Groep. Nieuwe crrespondentie staat vetgedrukt, door op het bericht te klikken valt u in het dossier waar u de brief kunt raadplegen en vervolgens het nodige kan doen.


U kan hiervoor een melding ontvangen in uw mailbox. Daarvoor moet er één mailadres (persoonlijk of bij voorkeur groepsmailadres) gekoppeld zijn aan uw login.


Om een mailadres te koppelen aan een login volstaat het om, eens ingelogd, op het eerste icoontje van links (tandwieltje) onder het hangslot in de linkerbovenhoek te klikken. Daarna klikt u, links in de blauwe zone, op E-mail en vult hier een mailadres in (2x om te bevestigen). Dit is dan meteen geactiveerd.


De melding in uw mailbox bevat een link die u naar het loginscherm stuurt; eens ingelogd klikt u op Berichtendienst (rechts op het scherm, iets boven de foto van 1 vd. collega’s) en in het daaropvolgend scherm klikt u, links in de blauwe zone, op het laatste item van het menu Communicatie, Berichtenlijst Groep.


Via de selectiecriteria (kadertje boven de effectieve berichtenlijst) kan u gericht zoeken op bvb. familienaam slachtoffer, dossiernummer of een woord (bvb. ontvangstmelding)

 
Behandelde berichten kunt u selecteren en wissen in deze lijst, ze blijven uiteraard altijd staan in de memo van het desbetreffend dossier.


In deze context willen we ook verwijzen naar het desbetreffende hoofdstuk van ons E-learning filmpje dat u terugvindt op Extranet bij Arbeidsongevallen.

23/03/2017

Vanaf 6 maart 2017 ook Assurpharma in Arbeidsongevallen

Om een  terugbetaling voor geneesmiddelen te krijgen via Ethias, moeten niet meer steeds papieren attesten  opgestuurd worden.

23/02/2017

Arbeidsongevallen openbare sector waarbij Medex optreedt als Bevoegde Medische Dienst

Sinds kort heeft u als werkgever via Extranet -> “Raadpleging schadegevallen” -> “Formulieren” -> “Arbeidsongeschiktheidsperioden” de mogelijkheid om “ Periodes TWO Bevoegde Medische Dienst”  aan te vinken.

Let op!  U mag  deze optie enkel aankruisen wanneer u de periode(s) van tijdelijke werkongeschiktheid doorgeeft die door Medex erkend werd(en) als een gevolg van het arbeidsongeval. 

(In dossiers “Politie” bestond deze mogelijkheid al enige tijd)

02/02/2017

Helpdesk Extranet

011/28.25.00 of g-extranet.nl@ethias.be

Om beter te voldoen aan de steeds grotere behoefte om een volwaardige ondersteuning te bieden aan onze Extranet-gebruikers, werd er een Helpdesk Extranet opgericht.

Deze is operationeel vanaf 04/01/2016 en is te bereiken op telefoonnummer 011/28.25.00 of via het mailadres g-extranet.nl@ethias.be

09/01/2017

Hulp bij de aangifte van een arbeidsongeval via Extranet:

18/05/2016

U geeft een arbeidsongeval aan …

 dat gekwalificeerd wordt als “ernstig ongeval”! Wat te doen?

25/01/2016

AO - Nuttige informatie n°1

 Nuttige informatie voor een snelle terugbetaling.

07/12/2015

Overzicht beheer arbeidsongevallen

Verneem alles over de verschillende stadia van het beheer van een arbeidsongevallendossier.

27/11/2015

Arbeidsongeval – Publieke sector – Opgave van het basisloon

Hoe invullen ?

28/10/2015

Ontvang uw facturen elektronisch voor al uw verzekeringspolissen

Indien u van deze dienst gebruik wenst te maken, gelieve dan het formulier in bijlage elektronisch in te vullen voor 15/11/2015 en te verzenden aan ebillingcoll@ethias.be, zodat wij uw aanvraag kunnen behandelen (voor facturen 2016).

 

22/09/2015

Brilschade op het werk !

 

Wat te doen?

10/09/2015

MEDEX / PUBLIATO – KB 08/05/2014 (niet voor politiezones)

Wat moet u doen als uw bevoegde medische dienst Medex is  ? – Enkele terugkomende vragen. 

02/07/2015

Ingescande documenten nu ook zichtbaar !

Documenten die gescand werden in schadedossiers kunnen vanaf via de rubriek ‘Memo’ geraadpleegd worden.                              

29/06/2015

E-Learning Arbeidsongevallen

 Nieuwe interactieve handleiding voor het beheer van de arbeidsongevallen (film).

05/06/2015

Jaarverslag 2014

Ethias gemeen Recht - Jaarverslag 2014

27/05/2015

Wat kan Extranet u bieden ?

Wat kan Extranet u bieden ?

26/05/2015

Publiato – phase II

In uitvoering van het K.B. van 07/05/2013 dienen een aantal gegevens aangaande de vergoeding van de dossiers “arbeidsongevallen” aangegeven te worden via elektronische weg (project Publiato).

22/05/2015

Problemen aangifte schoolongevallen

Opgelet.  Het zou kunnen dat u problemen zal ondervinden met de aangifte schoolongevallen. Om dit probleem te vermijden dient u uw tijdelijke internetbestanden van uw browser te verwijderen. Na het verwijderen van deze bestanden zal de aangifte perfect werken.

Wij danken u voor uw begrip

25/03/2015

Profiel van uw ongevallen

Gelieve te noteren dat een nieuw systeem  werd ontwikkeld om uw arbeidsongevallen te rapporteren. U kan alles terugvinden op Extranet onder de rubriek “Preventie” - “Profiel van uw ongevallen”.

23/03/2015

K.B. 09/03/2014 – B.S. 10/04/2014 – Register van de lichte ongevallen – PRIVE sector

17/03/2015

Het statuut van de lokale mandataris

12/02/2015

MEDEX – K.B. 08/05/2014 – Arbeidsongevallen openbare sector - wet 03/07/1967

Sinds 1 juli 2014 is de werkgever wettelijk verplicht  bij arbeidsongevallen met een  tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen de genezenverklaring af te handelen.  

24/02/2014

Nieuw op Extranet

Nieuw op Extranet:

Voeg nu ook online bijlagen toe aan uw schadeaangiften en/of berichten bij het beheren van uw contracten en schadegevallen.

 U bespaart niet alleen tijd maar ook geld door verzendingskosten te vermijden!

16/07/2013

Extranet steekt in een nieuw kleedje !

Gebruikerstoegang

Identificatie
 

Paswoord

Kevin,

Uw adviseur

Bij Ethias is elke gebruiker van Extranet in relatie met een adviseur voor het beheer van zijn contracten.