Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

MEDEX – K.B. 08/05/2014 – Arbeidsongevallen openbare sector - wet 03/07/1967

Sinds 1 juli 2014 is de werkgever wettelijk verplicht  bij arbeidsongevallen met een  tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen de genezenverklaring af te handelen.  

De werkgever dient op dit vlak een aantal stappen te ondernemen aangezien Medex hierin geen initiatief neemt.

Teneinde deze verplichtingen te kunnen nakomen stelt Ethias u gratis een informaticatool ter beschikking op extranet.  
 Drie mogelijkheden worden voorzien:


1. Het slachtoffer bezorgt u een genezingsgetuigschrift dat werd ingevuld door zijn behandelend geneesheer (akkoord genezing).

Selecteer in Extranet  het formulier ”Attest van genezing zonder restletsels” , kies de optie  “ Het slachtoffer bevestigt de genezing” en vul de lege zones aan.
De toepassing maakt automatisch een ontwerptekst van beslissing tot genezenverklaring aan.  
Vervolgens zal deze informatie overgemaakt worden aan Medex indien u ons hiervoor het mandaat geeft*.  

2. Het slachtoffer betwist de genezing door middel van een verslag van zijn geneesheer  (weigering genezing).

Selecteer in Extranet het formulier ”Attest van genezing zonder restletsels” , kies de optie “Het slachtoffer verklaart zich niet akkoord met de genezing” en vul de lege zones aan.
De toepassing maakt automatisch een brief aan  waarmee u Medex op de hoogte kan brengen van de betwisting en het verslag. 

3. Het slachtoffer reageert niet .

Selecteer in Extranet  het formulier ”Attest van genezing zonder restletsels” , kies de optie ”Het slachtoffer verklaart zich noch akkoord met de genezing, noch betwist hij deze”  en vul de lege zones aan.
De toepassing maakt automatisch een ontwerptekst van beslissing tot genezenverklaring aan waarin vermeld wordt dat  de genezing vermoed wordt.     
Vervolgens zal deze informatie overgemaakt worden aan Medex  indien u  ons hiervoor het mandaat geeft*.  


*  Herinnering :  Mandaat  Medex
Naast de mededeling van de al dan niet genezing dient u in het raam van bovenvermelde regelgeving  Medex  eveneens op de hoogte te brengen van alle  periodes van tijdelijke werkongeschiktheid.
In de praktijk gebeurt dit vaak niet.
Ethias  beschikt over de  mogelijkheid om  -  gratis -  beide wettelijke verplichtingen in uw plaats te vervullen voor zover u Ethias hiervoor mandateert .
HIER vindt u de link naar het blanco mandaat.
Indien u dit mandaat nog niet heeft overgemaakt, kan u het ingevuld en ondertekend terugsturen naar g-extranet.nl@ethias.be.

Opgelet : enkel zendingen met een doktersverslag van het slachtoffer waarin een percentage bestendige ongeschiktheid vermeld staat kunnen leiden tot een oproeping & onderzoek door MEDEX. Indien uw medewerker de genezing betwist en niet over dergelijk medisch verslag beschikt, gelieve hem dan hierom te vragen en uw tussenkomst hiertoe te beperken.