Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

MEDEX / PUBLIATO – KB 08/05/2014 (niet voor politiezones)

Als u ons het mandaat gaf voor het beheer van de datafluxen Publiato en voor de verzending van de gegevens mbt.  de regeling van arbeidsongevallen aan Medex : 

Communicatie van de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid aan  MEDEX

U deelt ons gewoon de afwezigheidsperiodes mede via het formulier « arbeidsongeschiktheidsperioden »  in Extranet .  Wij lichten Medex dan hierover in. 

Communicatie van de kennisgevingen van genezing zonder restletsels aan  MEDEX (<30 dagen tijdelijke arbeidsongeschiktheid)

U gebruikt hiervoor eenvoudigweg het formulier « attest van genezing zonder restletsels » op  Extranet, wij zorgen er dan voor dat  Medex ingelicht wordt. U hoeft dit zelf niet meer te doen.

Voor meer informatie over hoe u dit formulier kunt invullen, verwijzen wij naar onze mededeling van 12 februari 2015 op de onthaalpagina van Extranet, bij nieuwigheden.

Bij ontvangst van het genezingsattest neemt u, als werkgever, een officiële beslissing “genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid”. Deze beslissing dient vervolgens per aangetekend schrijven aan het slachtoffer betekend te worden.

Aangezien de datum van het aangetekend schrijven tegelijkertijd de aanvangsdatum is van de driejarige herzieningstermijn,  is het absoluut noodzakelijk dat u ons zowel de datum van de beslissing, als de datum van het aangetekend schrijven meedeelt via het extranet.

Hoe doet u dit? Ook via het formulier  “attest van genezing zonder restletsels”.  U vult  de “datum van de beslissing van de werkgever” in, evenals het veld voor de “datum van de aangetekende zending”. 

Zonder deze handelingen en data wordt het dossier niet correct behandeld.

Als u ons nog niet het mandaat gaf voor het beheer van de datafluxen Publiato en voor de verzending van de gegevens mbt.  de regeling van arbeidsongevallen aan Medex, dan kan u dat alsnog doen.  De dienstverlening is  gratis. U vindt  de documenten hiervoor op onderstaande links terug.

Link mandaat Medex

Link mandaat Publiato