Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

Arbeidsongeval – Publieke sector – Opgave van het basisloon

Wij stellen vast dat er onduidelijkheid bestaat bij het invullen van de zone "aanvangsdatum salaris" bij de opgave van de loongegevens.

De "aanvangsdatum" is de datum die overeenkomt met het loon dat gebruikt wordt bij vergoeding van de arbeidsongeschiktheid.

Hoe invullen ?

* Bij het versturen van de ongevalsaangifte : de "aanvangsdatum" = de datum van het ongeval.

* Bij vergissing/vergetelheid bij het versturen van de ongevalsaangifte (bv. premie, bijslag, enz.) : de aanvangsdatum = de datum van het ongeval.

* In geval van wijzigingen in het loon ná het ongeval (bv. wijziging van barema, de toekenning van een bijkomend voordeel, wijziging van het arbeidsregime, enz.)) : de "aanvangsdatum" = de datum waarop het nieuwe loon van kracht wordt.