Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

AO - Nuttige informatie n°1

- Enkel periodes van arbeidsongeschiktheid – medisch voorgeschreven – en met een effectieve arbeidsonderbreking tot gevolg dienen te worden ingegeven via het extranet.
- Een snelle betaling van vergoedingen veronderstelt dat de periodes van ongeschiktheid en de datum van werkhervatting snel worden doorgegeven.
- De terugbetaling van medische kosten kan enkel op basis van originele bewijsstukken die ons per post worden bezorgd.