Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

U geeft een arbeidsongeval aan …

Volgens de regelgeving zijn dit alle ongevallen waarvoor de werkgever maatregelen dient te nemen om te vermijden dat zij zich opnieuw voordoen. De werkgever dient bijgevolg een omstandig verslag op te stellen om de oorzaken van het ongeval na te gaan en maatregelen toe te passen zodat het ongeval niet meer voorvalt. De werkgever bezorgt dit aan de dienst die de welzijn op het werk controleert. Voormeld verslag is beschikbaar op ons extranet onder het tabblad “documentatie” of door te klikken op de volgende link.