Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

Hulp bij de aangifte van een arbeidsongeval via Extranet:

Het rekeningnummer van de werknemer: 

Nieuwe wettelijke bepalingen vereisen de versleuteling in de vorm van BEnn nnnn nnnn nnnn.

Keuzegids:

Bij bepaalde rubrieken op de aangifte dient u codes in te vullen (bv. letsels, afwijkende gebeurtenissen, ISCO enz.) Die codes beantwoorden eveneens aan wettelijke bepalingen. De rubriek “Keuzegids” helpt u om de juiste codes te vinden dankzij een lijst met eenvoudige vragen. Bovendien ziet u in de rubriek “uw ongevallenpreventie-profiel” de rapportering van deze codes.

De 1ste dag van arbeidsongeschiktheid:

De datum hernomen in zone 43 (stopzetting beroepsactiviteit) moet overeenstemmen met de 1ste vergoedbare dag. Een concreet voorbeeld: Ik beëindig mijn activiteiten om 17u. Ik heb een ongeval om 17u30 onderweg naar huis. Mijn volgende prestatie is de volgende morgen om 8u. De stopzetting van mijn activiteiten is de volgende dag om 8u en niet op de dag van het ongeval om 17u.

Het medisch attest:

De wet vereist het bestaan van een letsel. Indien u ons het attest van eerste vaststelling niet onmiddellijk bezorgt bij de aangifte, kan dit ertoe leiden dat het dossier in beraad wordt gehouden. Om dit ongemak te vermijden, verzoeken wij u dit document onmiddellijk bij te voegen. Het systeem laat toe om ons een ingescande versie door te sturen zodra u het medisch luik online heeft afgerond.