Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

De lonen in de publieke sector

Indien er bij de aangifte arbeidsongeschiktheid is, is het aangewezen om het formulier bezoldiging in te vullen. De in te vullen bedragen zijn brutobedragen. Er moet een overeenstemming zijn tussen de jaarlijkse weddeschaal (niet-geïndexeerd, hetzij aan 138,01 op 01/01/1990 en voor een voltijdse) en het werkelijk maandloon op het moment van het ongeval.

Het loon dat in aanmerking wordt genomen is niet bevroren en kan evolueren in de loop der tijd. De ingangsdatum is de datum van het ongeval of, in geval van evolutie van het loon, de datum van de aanvraag. Met betrekking tot de politiezones, bedankt om de bezoldigingsattesten op te vragen bij het sociaal secretariaat van de G.P.I. door hen het document “L004” te bezorgen.