Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

Arbeidsongevallen: waarom de voorkeur geven aan communicatie via EXTRANET?

Voor

- Communicatie omtrent het nieuw adres van een werknemer, de verlenging van een ongeschiktheidsperiode of de datum van werkhervatting

Is het aangewezen om het juiste formulier te gebruiken.

Voor

- De vraag naar toelichting of een document,
- De vraag naar de regularisatie van een dossier,
- De verzending van loonspecificaties

Is het aangewezen om het tabblad « communicatie » te gebruiken uw boodschap te schrijven.

Voor

- De verzending van een ingevulde vragenlijst,
- De verzending van een medisch verslag of attest,
- Eender welk ander document waarvan het origineel niet vereist is

Is het aangewezen om een bijlage toe te voegen aan uw boodschap via het tabblad « communicatie ».

De bovenstaande gegevens en stukken worden onmiddellijk doorgestuurd naar het dossier en zijn volledig kosteloos.

Uw boodschap komt onmiddellijk toe in het juiste dossier en kan zelfs worden behandeld wanneer de dossierbeheerder afwezig is.

In het dossier verschijnt een gedateerde melding.