Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

Belgische primeur: Ethias biedt slachtoffers van arbeidsongeval een professioneel re-integratieplan aan

Vóór hun ongeval hadden ze een normaal leven en oefenden ze een beroep uit: dakdekker, monteur, elektricien, machinebestuurder, bediende of kaderlid. Na hun hyper-gemedicaliseerde situatie hebben zij nu hulp nodig om hun nieuwe leven op te bouwen.
 
Vanuit die vaststelling heeft Ethias beslist om een allesomvattende dienstverlening rond een competentieanalyse aan te bieden die kan leiden tot een beroepsopleiding of een professionele re-integratie.

Waarom ?

Op een andere manier aan verzekeren doen: dat maakt deel uit van de Ethias-waarden (engagement, menselijk, klanttevredenheid) en zit in onze genen. We willen niemand langs de kant laten staan. We willen ook verder kijken dan de wettelijke verplichtingen en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in de wetgeving.

Met welke Partner ?

In Wallonië en Brussel hebben we ervoor gekozen te werken met Prorienta. Een structuur die gespecialiseerd is in professionele re-integratie. In Vlaanderen neemt Mensura dit re-integratieplan ter harte.

Hoe ?

Eerst wordt het dossier van de verzekerde geanalyseerd. Vanaf het begin staat het slachtoffer centraal: de persoon in kwestie moet worden betrokken en zijn motivatie, zijn wensen en zijn capaciteiten moeten worden geëvalueerd. Wanneer er een gunstig advies is, kan het re-integratieprogramma van start gaan en wordt het dossier aan Mensura/Prorienta overgemaakt.

De eigenlijke re-integratieprocedure gaat dan van start.

Het slachtoffer doorloopt een diepgaande competentie-evaluatie (2 dagen). Aansluitend wordt dan samen met de persoon in kwestie een opleidingsplan opgesteld. Het doel: aan het einde van het traject hervat de persoon zijn werk bij zijn oorspronkelijke werkgever of, wanneer dit niet mogelijk is, op een andere plaats. Met onze partners gaan wij op zoek naar de werkgever die bereid is de persoon met zijn nieuwe competenties te verwelkomen.

Wie betaalt wat?

Ethias neemt alles ten laste.


Ethias is de 1e arbeidsongevallenverzekeraar in België die een dergelijke professionele re-integratieoplossing aanbiedt. Het is een oplossing waarbij iedereen wint: het slachtoffer, zijn werkgever en de verzekeraar.