Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

Bewijslast arbeidstraject

De bewijslast kan door het slachtoffer geleverd worden op basis van volgende elementen:
- het ongeval onmiddellijk melden bij de werkgever (via sms of mail heeft het slachtoffer schriftelijk bewijs)
- naam en adres van getuigen noteren
- het letsel zo spoedig mogelijk laten vaststellen door een arts
- indien het ongeval gebeurde tijdens het reizen met het openbaar vervoer, de chauffeur een fiche benadeelde reiziger laten opstellen
- eventueel foto's nemen die het ongeval kunnen bewijzen
- een proces-verbaal laten opstellen door de politie (in het PV vermelden dat slachtoffer op weg was van of naar het werk)
- spoedverslag waaruit blijkt dat het slachtoffer onmiddellijk na het ongeval een dokter raadpleegde
- …

Het slachtoffer dient deze elementen aan de werkgever voor te leggen zodat deze aan de verzekeraar bezorgd kunnen worden.