Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

Tips voor een vlot beheer van schoolongevallen

1. Vul de aangifte zo volledig mogelijk in.


In het bijzonder vestigen wij uw aandacht op :
- Het bankrekeningnummer van het slachtoffer :  wij keren enkel per overschrijving vergoedingen uit
- Het e-mailadres : de correspondentie met het slachtoffer gaat sneller als het juiste e-mailadres in de aangifte wordt vermeld
- Aard en plaats van het letsel : klik op de link om een overzicht te krijgen van de toegestane codes. 
- Voeg zo mogelijk meteen een medisch attest toe.  Pas bij ontvangst hiervan is uw aangifte volledig
- Omschrijf de omstandigheden van het ongeval : hoe is het ongeval gebeurd ?


2. Communicatie :  voeg documenten en boodschappen via extranet aan het dossier toe.  Kies hiervoor eerst Raadpleging schadedossier en vervolgens in het dossier de tab Communicatie.  Bevestig met valideren.


3. Wij vergoeden nà tussenkomst van de mutualiteit.  Originele voorschriften voor kiné, facturen van ziekenvervoer, medische verstrekkingen, optieker, tandarts …  zijn bestemd voor de mutualiteit.  Deze documenten stuurt u niet naar ons.
4. Ziekenhuisfacturen kunnen wij enkel vergoeden op basis van het volledige gedetailleerde document.  Hiervan houden de slachtoffers zelf de originelen bij.  De dossierbeheerder kan deze altijd opvragen.


5. Documenten die u ons digitaal heeft toegezonden stuurt u niet nog eens met de gewone post.


6. Klevers van de mutualiteit zijn overbodig.