Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

Arbeidsongeval – openbare sector - Ethias houdt een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van een contractuele medewerker in beraad : wat moet u doen ?

Wanneer deze periode achteraf toch aanvaard wordt, dient u de financiële situatie van uw werknemer te regulariseren, rekening houdend met de door het ziekenfonds gestorte vergoedingen. Deze laatste dient u dan in te houden op de betaling aan uw werknemer en terug te storten aan het ziekenfonds.


Indien u ons mandateerde om informatie uit te wisselen met het ziekenfonds zullen wij deze laatste contacteren en vragen wij hen om hun afrekening aan u te bezorgen.


Ethias stort u systematisch de volledige som die overeenstemt met de desbetreffende periode van ongeschiktheid.