Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

De "kleine statuten" - Wijziging van de wet op de arbeidsongevallen

Wat is een “klein statuut”?

Dit is het statuut waaronder bepaalde werknemers zijn tewerkgesteld. Dit zijn met name personen die (al dan niet) betaalde arbeid verrichten in het kader van hun beroepsopleiding, alternerende opleidingen, IBO’s, stage-, beroepsinlevings-, leer- of ervaringsovereenkomsten, enz.


Wat verandert er in de vergoeding van deze personen?
 
De eigen vergoedingsregels werden wettelijk vastgelegd.
Voor statuten van het type F1:
 - volledige dekking (theoretische opleiding, praktische opleiding in de onderneming en de arbeidsweg)
 - Terugbetaling van de medische kosten volgens de door het RIZIV vastgestelde barema’s
 - vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid = (gemiddeld maandloon x 12) x 90%
 - Vergoeding van de blijvende ongeschiktheid (of fataal arbeidsongeval) op basis van het gemiddelde maandloon x 18
Voor statuten van het type F2:
 - Gedeeltelijke dekking (enkel de praktische activiteiten in de onderneming en de arbeidsweg)
 - terugbetaling van de medische kosten tot beloop van het remgeld (na tussenkomst van het ziekenfonds) volgens de door het RIZIV vastgestelde barema’s
 - Vergoeding van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid: geen
 - Vergoeding van de blijvende ongeschiktheid (of fataal arbeidsongeval) op basis van het gemiddelde maandloon x 12

Wat verandert er voor de werkgever?

De werkgever moet de prestaties van deze "kleine statuten" op dezelfde manier aangeven als die van zijn andere werknemers.